top of page
Плотирање

големи формати

А4, А3, А2, А1, А0.......

Пакување проекти 

Енкад принт


 

​дипломи 

сертификати

пофалници

благодарници

честитки

покани

 

 


Скенирање големи формати

Скенирање А4 и А3 

Фотокопирање

Фотокопирање големи формати

Укоричување

Ламинирање

Изработка и печатење на табли за градилишта

Печатење

 

семинарски

дипломски

магистерски 

докторски трудови

укоричување со тврд повез

 

Печатење

 

постери

плакати

церади 

флаери

каталози

визит карти

брошури

календари

тефтери

друг рекламен материјал

папки

пликоа

испратници

маички

чаши

Дизајн

 

 

корици за книги

и тефтери

покани за свадби

честитки

визит карти

флаери

постери

дипломи и сертификати

излози

други декоративни 

апликации

 

 

bottom of page